LUPICIA日本官网

LUPICIA日本官网

+关注

商城地址:

www.lupicia.com

地域信息:

日本

商城介绍:

LUPICIA是来自日本的产品品牌,LUPICIA日本官网在线销售LUPICIA品牌的红茶、绿茶、砖茶及茶器等多种茶品,且产品相较于LUPICIA台湾官网更丰富。官网购物满5400日元免日本境内运费,不满则需要支付350日元的运费,无法直邮到中国,需转运。