Rakuten Ichiba

Rakuten Ichiba

+关注

商城地址:

http://www.rakuten.co.jp/

地域信息:

日本

商城介绍:

Rakuten Ichiba(日本乐天)是来自日本的综合性网上购物商城,隶属日本乐天株式会社,成立于1997年,Rakuten Ichiba包括其中将近1万家店铺,提供日本直邮海外服务,部分店铺现接受银联和支付宝支付。其商品囊括时尚厨具,药妆彩妆,母婴用品,动漫手办,相机,家电等数十个类别。

优惠信息
更多>
商城原创
更多>